HOME

De Vereniging CNS is een protestants-christelijke schoolvereniging. Het christelijk geloof op onze scholen vormt de basis voor ons denken en handelen. Onze vereniging is opgericht op 1 maart 1864 en telt een drietal scholen in Gouda te weten de Prinses Julianaschool, de Johannes Calvijnschool en de Livingstoneschool.

We voeren op al onze scholen een open toelatingsbeleid voor leerlingen. Alle kinderen van wie de ouders de uitgangspunten van de schoolovereenkomst onderschrijven of respecteren zijn welkom. Van personeels- en bestuursleden wordt daarentegen verwacht dat zij een persoonlijke keuze hebben gemaakt voor het christelijk geloof en meelevend lid zijn van één van de protestants christelijke kerken.

 

Crabethpark 5 | 2801 AP Gouda | Postbus 2090 | 2800 BE Gouda | tel. (0182) 68 67 15 | fax (0182) 68 67 04 | www.cnsgouda.nl | Inloggen |

Copyright © 2014. All Rights Reserved.